Om Anders Skifte

Du ser nå på Anders Skifte sin flyblogg. Jeg kommer fra Tromsø, bor i Skien, jobber med digital produktutvikling a.k.a "folk og data" og driver med flyging.

Anders i cockpit i en Cessna 172, med utsikt over Oslo og Oslofjorden. Sort/hvitt bilde.
Meg bak spakene i LN-ASY over Oslo, en høstdag i 2021. Foto: Andreas Øverland. Foto: Andreas Øverland.

Høsten 2009 fikk jeg mitt PPL-A, som står for Private Pilot Licence Aeroplane. "Flylappen", på godt norsk. Jeg er for tiden aktiv i Grenland flyklubb.


Skriblerier

Fra tid til annen skriver og prater jeg om faglige ting som opptar meg. Her er et knippe bloggposter jeg har skrevet 👇


Kontakt

Jeg er ikke alt for vanskelig å komme i kontakt med. Du finner meg blant annet på: